Medicatieoverzichten profylaxe

Inleiding

Zoals u vast bekend, is het van groot belang patiënten goed te informeren en te betrekken bij het maken van weloverwogen keuzes voor de aard en duur van zowel de aanvalsbehandeling als de preventieve behandelingen bij zowel episodische als chronische migraine. Er kunnen hierbij vele factoren en overwegingen, van zowel behandelaar als patiënt, een rol spelen. De nu ontwikkelde medicatieoverzichten voor de preventieve behandelingen van zowel episodische - als chronische migraine kunnen zowel de behandelaar als de patiënt hierbij uitstekend ondersteunen. Ik kan u het gebruik in de spreekkamer daarom van harte aanbevelen. 

Toelichting 

Een groot deel van de medicamenten die in deze overzichten zijn opgenomen, staan vermeld als behandelingsmogelijkheden in de richtlijn “Medicamenteuze behandeling van migraine, spanningshoofdpijn en medicatieovergebruikhoofdpijn” van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.  

Bij deze overzichten is er voor gekozen om de belangrijkste mogelijke bijwerkingen te benadrukken. We hebben die voor de overzichtelijkheid op “orgaansysteem” gerangschikt. Omdat het tweemaal zo vaak vrouwen als mannen betreft, blijft een actieve kinderwens of zwangerschap natuurlijk altijd van groot belang voor een keuze of het überhaupt initiëren van een behandeling. 

De overzichten kunnen niet alleen door de behandelaar in de spreekkamer worden getoond maar ook met patiënten worden gedeeld, zodat zij die ook thuis nog uitvoeriger kunnen doornemen. 

Via de links onderaan deze pagina kunt u de overzichten downloaden. Zelf heb ik de pdf’s op het bureaublad van mijn computer staan én heb ik een geprinte versie altijd bij de hand. Als het gewenst is geef ik een geprinte versie aan de patiënt mee of e-mail ik ze naar hen toe. Vaak lukt het al om in het persoonlijke gesprek meteen een keuze te maken en vast voor te schrijven wat “de eerste keus” is. 

Quote

Als u graag de originele prints wilt ontvangen en mee wilt geven aan uw patiënt kunt u die ook via Editie Migraine aanvragen. Ze worden dan persoonlijk bij u bezorgd!

Rest mij u nogmaals te melden dat Editie Migraine ook nog het platform “Patiëntenvoorlichting, van spreekkamer tot huiskamer” heeft ontwikkeld en aanbiedt.  Hierop staan inmiddels al zes animaties over veel voorkomende onderwerpen die in de spreekkamer kunnen worden getoond én die ook eenvoudig via een link met patiënten kan worden gedeeld. Het platform is nu alleen nog geschikt voor animaties, maar binnenkort ook voor pdf’s van deze medicatieoverzichten zodat u gemakkelijk toegang heeft tot alle faciliteiten op één plek. 

Bekijk en download Profylaxe bij episodische migraine, klik hier

Bekijk en download Profylaxe bij chronische migraine, klik hier.

Dossier Samen beslissen

Bij 'Samen beslissen' zoeken zorgverlener en patiënt samen naar de behandeling of zorg die het beste bij de patiënt past. In dit dossier, dat regelmatig wordt geüpdatet, staan praktische handvatten, tools en ervaringen centraal om Samen beslissen te optimaliseren zonder er te veel tijd aan kwijt te zijn.