Migraine behandelen met botuline toxine

Eerst zien, dan geloven

Inleiding

Een relatief nieuwe – en verrassende – toepassing van botuline toxine (Clostridium botulinum-toxine) is de behandeling van chronische migraine. Een aantal ziekenhuizen maakt sinds enige tijd gebruik van deze behandelmethode. Over de vragen of botuline toxine werkelijk effectief is bij chronische migraine en vooral hoe het werkt, zijn de meningen verdeeld. Er ontbreken vooralsnog degelijk opgezette studies hiernaar.(1)

Reinder Holscher, neuroloog in het Antonius Ziekenhuis te Sneek, is een van de neurologen die botuline toxine (“Botox” in de volksmond) toepassen bij migraine. “Op de hoofdpijnpoli bieden wij migrainepatiënten deze behandeling sinds anderhalf jaar aan. Niet zozeer omdat wij daar grote voorstanders van zijn, maar omdat patiënten er zelf om vragen, vrouwelijke patiënten vooral. Het is er, dus wordt min of meer verwacht dat je het aanbiedt. Botuline toxine leeft sterk onder patiënten: ze lezen er over, en op diverse internetfora over hoofdpijn en migraine wordt er druk over gediscussieerd. Wij zijn er ook mee begonnen, zij het onder strikte voorwaarden, mede ingegeven door de ziektekostenverzekeraars. Zij gaven aan hoeveel patiënten er in eerste instantie mee behandeld mogen worden.”

Quote

Patiënten vragen zelf om botox

Strikte criteria

De criteria voor de toepassing van botuline toxine zijn strikt; zeker niet elke chronische migrainepatiënt komt ervoor in aanmerking. Zo dienen de klachten ernstig en langdurig te zijn. Holscher legt uit: “Wij proberen ons zo goed mogelijk aan de definitie van chronische migraine te houden. Er mag ook geen sprake meer zijn van overmatig gebruik van pijnmedicatie, om te voorkomen dat medicatie-afhankelijke hoofdpijn blijft voortduren. Patiënten moeten ook minimaal drie verschillende soorten migraineprofylaxe hebben geprobeerd, in voldoende hoge doseringen en voldoende langdurig.”(1)

Het voorafgaand gedetailleerd in kaart brengen welk voortraject patiënten reeds hebben doorlopen is dan ook uiterst belangrijk. Holscher heeft echter soms zijn twijfels over de eerlijkheid van de antwoorden: “We vragen altijd hoeveel pijnmedicatie patiënten gebruiken, en of ze inderdaad vijftien dagen in de maand hoofdpijn hebben, waarvan minimaal acht met duidelijke migrainekenmerken. Ik vraag me soms wel eens af of daar altijd eerlijk op wordt geantwoord. Patiënten willen deze behandeling soms zó graag, dat ze daar heel veel voor over hebben.”

Registreer

Bovenstaande tekst is slechts een deel van het gehele artikel. Wanneer u het complete artikel wilt lezen dient u zich eerst te registreren. Na registratie krijgt u onbeperkt toegang tot de online versie van Editie Migraine.

Registreren

Wilt u zich registreren voor Editie Migraine? Klik dan op 'Registreren' en vul uw gegevens in. Na registratie ontvangt u een e-mail met uw logingegevens.

is dit interessant voor u?