Editie Migraine

Veelgestelde vragen

Waarom brengt Editie Migraine informatie over hoofdpijnzorg?

Editie Migraine wil een bijdrage leveren aan het ondersteunen van de verbetering van de hoofdpijnzorg in Nederland.

Migraine is een neurologische aandoening waarbij voor wat de zorg betreft er ruimte voor verbetering is. Door alle nieuwe ontwikkelingen en inzichten heeft de neuroloog die hoofdpijn niet als aandachtsgebied heeft en wel migraine behandelt hiervoor niet de juiste kennis en vaardigheden. Door wetenschappelijke informatie te bundelen en deze aan te vullen met tips & tricks wil Editie Migraine deze neurologen helpen een goed behandeladvies te kunnen geven.


Waarom is Editie Migraine primair toegespitst op de neuroloog?

Migraine is een chronische hersenziekte. Door de complexiteit op het gebied van diagnose en behandeling vindt Editie Migraine dat een persoon met moeilijk te behandelen migraine doorverwezen moet worden naar de neuroloog. In eerste instantie richt Editie Migraine zich op de algemeen neuroloog, met als doel informatie te delen waarmee de kwaliteit van het behandeladvies kan worden verbeterd.

Inmiddels heeft Editie Migraine ook specifieke content ontwikkeld voor verpleegkundig specialisten. Later zal Editie Migraine zich ook meer gaan richten op huisartsen en bedrijfsartsen.


Welke voordelen kan Editie Migraine brengen voor je dagelijkse praktijk?

Door onafhankelijke wetenschappelijke informatie te vertalen naar de dagelijkse praktijk zal Editie Migraine je kunnen helpen meer kennis te verkrijgen in het herkennen en behandelen van de verschillende vormen van migraine. Bovendien zullen we ingaan op zaken als co-morbiditeiten en aanbevelen wat de behandelend arts daar zelf in zou kunnen betekenen en wanneer doorverwijzing naar specialisten een overweging zou kunnen zijn.


Hoe komt de inhoud van Editie Migraine tot stand?

Voor de totstandkoming van de inhoud is een centrale rol weggelegd voor de onafhankelijke adviesraad. Deze bestaat op dit moment uit vier neurologen die gespecialiseerd zijn in migraine:

  • dr. Hans Carpay, neuroloog met hoofdpijn als aandachtsgebied, The Migraine Clinic, Amsterdam
  • drs. Emile Couturier, neuroloog met hoofdpijn als aandachtsgebied, Neurologie Centrum Amsterdam in Boerhaave MC, Amsterdam
  • dr. Rolf Fronczek, neuroloog met hoofdpijn als aandachtsgebied, LUMC, Leiden
  • drs. Janneke Poelen, neuroloog met hoofdpijn als aandachtsgebied, CWZ, Nijmegen


In de vorm van dossiers, gevuld met praktische inzetbare educatie en voorlichting, wordt nog verder de diepte ingegaan op specifieke onderwerpen:

  • Hoofdpijn & kinderen, met dossierhouder dr. Elke Jacobs, kinderneuroloog, Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag
  • CGRP-remmers, met dossierhouder dr. Hans Carpay, neuroloog met hoofdpijn als aandachtsgebied, The Migraine Clinic, Amsterdam
  • Samen beslissen, met dossierhouders drs. Janneke Poelen, neuroloog met hoofdpijn als aandachtsgebied, CWZ, Nijmegen en de verpleegkundig specialisten Suzanne Geerts en Mieke Heitkamp, CWZ, Nijmegen
  • Migraine & hormonen, met dossierhouder dr. Ron van Oosterhout, neuroloog met hoofdpijn als aandachtsgebied, Zaans Medisch Centrum, Zaandam
  • Clusterhoofdpijn, met dossierhouders dr. Rolf Fronczek, neuroloog met hoofdpijn als aandachtsgebied, LUMC, Leiden en drs. Roemer Brandt, arts-onderzoeker, LUMC, Leiden
  • Samenwerking 1e en 2e lijn, met dossierhouder dr. Jojanneke Kant, huisarts, Den Haag