Editie Migratine

Veelgestelde vragen

Waarom brengt Editie Migraine u praktijkgerichte informatie over de behandeling van migraine?

Migraine is een neurologische aandoening. Het is aan de neuroloog om een goed behandeladvies te geven. Door alle nieuwe ontwikkelingen en inzichten heeft niet iedere neuroloog die niet in hoofdpijn is gespecialiseerd en wel migraine behandelt hiervoor de juiste kennis en vaardigheden. Door wetenschappelijke informatie te bundelen en deze aan te vullen met tips & tricks wil Editie Migraine de algemeen neuroloog helpen een goed behandeladvies te kunnen geven.

Waarom is Editie Migraine primair toegespitst op de neuroloog?

Migraine is een chronische hersenziekte. Door de complexiteit op het gebied van diagnose en behandeling vindt Editie Migraine dat een persoon met moeilijk te behandelen migraine doorverwezen moet worden naar de neuroloog. In eerste instantie richt Editie Migraine zich op de algemeen neuroloog, met als doel informatie te delen waarmee de kwaliteit van het behandeladvies kan worden verbeterd.

Welke voordelen kan Editie Migraine brengen voor uw dagelijkse praktijk?

Door onafhankelijke wetenschappelijke informatie te vertalen naar de praktijk van de algemeen neuroloog zal Editie Migraine u kunnen helpen meer kennis te verkrijgen in het herkennen en behandelen van de verschillende vormen van migraine. Bovendien zullen we ingaan op zaken als co-morbiditeiten en aanbevelen wat de algemeen neuroloog daar zelf in zou kunnen betekenen en wanneer doorverwijzing naar specialisten een overweging zou kunnen zijn.

Hoe komt de inhoud van Editie Migraine tot stand?

Voor de totstandkoming van de inhoud is een centrale rol weggelegd voor de onafhankelijke adviesraad. Deze bestaat op dit moment uit vier neurologen die gespecialiseerd zijn in migraine:

  • dr. Hans Carpay (voorzitter adviesraad), neuroloog in Ter Gooi Ziekenhuis te Hilversum
  • dr. Rolf Fronczek, neuroloog in LUMC te Leiden
  • drs. Janneke Poelen, neuroloog in CWZ te Nijmegen
  • dr. Krista Roon, neuroloog in Reinier de Graaf te Delft 

In de vorm van dossiers - gevuld met practische inzetbare educatie en voorlichting - gaat de medische redactieraad nog verder de diepte in op specifieke onderwerpen:

  • Hoofdpijn & Kinderen, met dossierhouder Elke Jacobs van het Juliana Kinderziekenhuis
  • CGRP-remmers, met dossierhouder Hans Carpay van Tergooi MC
  • Samen beslissen, met dossierhouder Mariëlle Padberg van Martini Ziekenhuis
  • Migraine & hormonen, met dossierhouder Ron van Oosterhout van Zaans Medisch Centrum