Editie Migratine

Migraine en werk


Karen is migrainepatiënt en pleit voor maatschappelijke erkenning van de ernst en de impact van migraine. 'Ik wil geen lange ervaringsverhalen vertellen, maar vooral praktische tips geven waarmee de neuroloog een patiënt verder zou kunnen helpen.'


Podcast 'De aanstelster'


Voor hoofdpijn blijf je niet thuis en iedereen heeft toch wel eens hoofdpijn, toch?


Podcast 'De anamnese'


Je moet niet horen dat ze praten, maar luisteren naar wat ze zeggen.