Editie Migraine

Kies een dossier

Een dossier betreft gebundelde informatie over een onderwerp, samengesteld door een gespecialiseerd neuroloog.

Dossierhouder

Elke Jacobs, neuroloog en geregistreerd kinderneuroloog
HAGA-ziekenhuizen, Den Haag

Introductie dossier & dossierhouder

Migraine bij kinderen moet niet worden onderschat. Ondanks dat een aanval wellicht geen hersenschade geeft, worden kinderen met deze hersenaandoening in een cruciale ontwikkelingsperiode van hun leven sterk beïnvloed. Des te belangrijker is het om deze kinderen goed en adequaat te behandelen.

Key-learning

Knelpunten en oplossingen bij hoofdpijnzorg voor kinderen

Na het doornemen van deze key-learning heb je meer inzicht gekregen in de belangrijkste red flags.

Artikel

Door
Elke Jacobs, neuroloog en geregistreerd kinderneuroloog
HAGA-ziekenhuizen, Den Haag

Evidence en nonsense van leefstijl bij kinderen en pubers met migraine

In deze podcast wordt Els Peeters geïnterviewd door Elke Jacobs, beiden zijn als kinderneuroloog werkzaam in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. Er wordt ingegaan op leefstijl. Wat is bewezen effectief en wat is onzin?

Artikel

Door
Elke Jacobs, neuroloog en geregistreerd kinderneuroloog
HAGA-ziekenhuizen, Den Haag

Mijn beschermende brein

In een innovatieve samenwerking tussen kinderneurologie en fysiotherapie wordt de focus gelegd op het ondersteunen van een gezonde levensstijl bij kinderen die sterk geïnvalideerd zijn door migraine.

Artikel

Door
Elke Jacobs, neuroloog en geregistreerd kinderneuroloog
HAGA-ziekenhuizen, Den Haag

Migraine bij kinderen

Het is een onterechte aanname dat migraine een aandoening is van volwassenen. Tegen de leeftijd van 10 jaar is de prevalentie van migraine ongeveer 5%. Ondanks dat migraine wellicht een medisch onschuldige aandoening is wordt de impact op het leven van kinderen vaak onderschat. Het kan ze in een sociaal isolement brengen, een verminderde zelfzekerheid geven en het functioneren op school kan achteruitgaan. Migraine is niet zomaar een hoofdpijn, we moeten er dus ook niet op die manier naar kijken en het aanpakken als een hersenaandoening, zonder de kinderen een ziekte aan te praten.

Praktische handvatten bij dit dossier

Je collega's aan het woord over Hoofdpijn & kinderen

Meer over dit onderwerp