Editie Migraine

Kies een dossier

Een dossier betreft gebundelde informatie over een onderwerp, samengesteld door een gespecialiseerd neuroloog.

Dossierhouder

Hans Carpay, neuroloog
The Migraine Clinic, Amsterdam

Introductie dossier & dossierhouder

Met de komst van CGRP-remmers zullen steeds meer mensen met migraine de neuroloog raadplegen en de vraag stellen: Kan ik een CGRP-remmers voorgeschreven krijgen?

Om die reden is het voor iedere neuroloog in de algemene praktijk nuttig om voldoende basiskennis van CGRP-remmers op te doen en te weten hoe de behandeling met CGRP-remmers in de praktijk gaat.

Key-learning

Medicatieovergebruik & medicatieovergebruikshoofdpijn

In deze key-learning zullen we ingaan op wat MOH is, hoe je het kunt herkennen, hoe je het moet behandelen, hoe je de patiënt kunt motiveren en hoe je na een geslaagde detoxificatie MOH kunt voorkomen.

Artikel

Door
Hans Carpay, neuroloog
The Migraine Clinic, Amsterdam

Hoe schrijf je CGRP-remmers voor? Een praktische benadering.

De neuroloog die serieus migrainepatiënten wil behandelen moet zich verdiepen in de praktische kanten van het voorschrijven van CGRP-remmers. Misschien beter gezegd: in de onpraktische kanten ervan.

Column

Door
Marlies van 't Veld-Geurts, Gevestigd apotheker, QA-manager Brocacef Healthcare

De artsenverklaring: visie vanuit de apotheek


Stel dat: Je patiënt meldt zich bij je omdat hij/zij te horen heeft gekregen dat de gebruikte CGRP-remmer niet meer vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Bij een controle door de zorgverzekeraar is gebleken dat niet wordt voldaan aan de gestelde vergoedingscriteria. De apotheek kan het geneesmiddel niet meer declareren bij de zorgverzekeraar. Dit terwijl je patiënt veel baat had bij de CGRP-remmer.

Bovenstaande is hypothetisch, maar kan je gemakkelijk voorkomen. Hoe? Dat lees je in deze column.

Column

Door
Hans Carpay, neuroloog, The Migraine Clinic, Amsterdam

Wanneer is migrainepreventie geslaagd?


Ik sprak een patiënt die van 15 naar 3 maandelijkse migraine dagen (MMDs) ging met candesartan, zonder bijwerkingen. Hij was erg tevreden maar wilde ook graag van die drie dagen migraine per maand af. Die waren best zwaar en hadden veel impact, ook omdat hij niet wist wanneer ze zouden komen.

Praktische handvatten bij dit dossier

Je collega's aan het woord over CGRP-remmers

Meer over dit onderwerp