Editie Migratine

Relevante hoofdstukken uit 'Praktisch handvat, neurologische zorg bij hoofdpijn' voor dossier CGRP-remmers

Het ‘Praktisch handvat, neurologische zorg bij hoofdpijn’ is vervaardigd onder auspiciën van de VNHC (Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra) en is januari 2022 uitgekomen. Het is geen richtlijn, wel is het een ondersteuning bij praktische beslissingen in de dagelijkse praktijk. Het geeft houvast in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met hoofdpijn. Het gehele document kunt u hier bekijken en downloaden.

 Voor het dossier CGRP-remmers is hoofdstuk 12 uit ‘Praktisch handvat, neurologische zorg bij hoofdpijn’ relevant. Het heeft de titel ‘VNHC-handvat voorschrijven CGRP-remmers bij migraine-profylaxe’ en gaat o.a. op de volgende onderwerpen:

  • Uitgangspunten m.b.t. ziektelast bij migraine
  • Hoe wordt het succes van de therapie geëvalueerd?
  • Hoe lang moet behandeld worden?
  • Wat zIjn de contra-indicaties en waarschuwingen voor het gebruik van monoklonale antilichamen?
  • Is het zinvol om te switchen tussen verschillende CGRP-remmers als de behandeling niet werkt of onacceptabele bijwerkingen geeft?
  • Welke patiënten kunnen we een CGRP-remmer (vergoed) voorschrijven voor profylaxe van migraine?
  • VNHC-standpunt: wie schrijven we de CGRP-remmers voor?
  • HALT-30 en 90 Index
  • Artsenverklaring ZN m.b.t. CGRP-remmers
  • Gepast gebruik afspraken CGRP-remmers (start- en stopcriteria) 

 Hoofdstuk 12 van het ‘Praktisch handvat, neurologische zorg bij hoofdpijn’ kunt u hier bekijken en downloaden.

Dossier CGRP-remmers

Met de komst van CGRP-remmers zullen steeds meer mensen met migraine de neuroloog raadplegen en de vraag stellen: Kan ik een CGRP-remmer voorgeschreven krijgen? Om die reden is het voor iedere neuroloog in de algemene praktijk nuttig om voldoende basiskennis van CGRP-remmers op te doen en te weten hoe de behandeling met CGRP-remmers in de praktijk gaat.