Editie Migraine

mAb CGRP-remmers bij migraine patiënten boven de 70 jaar, een optie of no go?


In Nederland gaan de Hoofdpijncentra verschillend om met mAb CGRP-remmers bij ouderen. Sommigen schrijven ze voor en anderen hanteren een harde grens bij 70 jaar.


De artsenverklaring: visie vanuit de apotheek


Stel dat: Je patiënt meldt zich bij je omdat hij/zij te horen heeft gekregen dat de gebruikte CGRP-remmer niet meer vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Bij een controle door de zorgverzekeraar is gebleken dat niet wordt voldaan aan de gestelde vergoedingscriteria. De apotheek kan het geneesmiddel niet meer declareren bij de zorgverzekeraar. Dit terwijl je patiënt veel baat had bij de CGRP-remmer.

Bovenstaande is hypothetisch, maar kan je gemakkelijk voorkomen. Hoe? Dat lees je in deze column.


Hormoonhoofd


De lat voor een migrainevrij leven bij transgenderpersonen lijkt nog hoger te liggen.


De pil van het voetstuk af


Volgens de nieuwe NHG-richtlijn wordt de pil afgeraden bij vrouwen met migraine met aura vanwege de verhoogde kans op een stroke. Maar het is ook bekend dat er vaak een hormonale component meespeelt bij migraine en dat vrouwen veel baat bij een stabiele hormoonspiegel kunnen hebben.


Soms


Volgende vraag ‘Hoe vaak gebruikt u dan pijnstilling?’, en jawel hoor, daar komt het weer: ‘soms’, echt niet elke keer. Zucht … en opnieuw ga ik uitleggen waarom ‘soms’ niet duidelijk is.


Zorgstandaard, voor goede zorg vanuit patiëntenperspectief


We staan pas aan het begin van het ontwerpen van de zorgstandaard. Veel partijen willen een bijdrage leveren maar de financiering van dit proces is een uitdaging. Dat is nu onze eerste zorg. We kunnen alle ondersteuning en deskundigheid gebruiken, ook van u.


Medicatieovergebruikshoofdpijn is zeldzamer dan je denkt.


Het dogma dat we nooit mogen starten met preventieve medicatie gedurende het afkickproces, kunnen we na dit artikel laten varen.


De artsenverklaring, noodzakelijk kwaad of paarse krokodil?


Mocht het indicatiegebied van de CGRP-remmers uitgebreid worden naar episodische migraine zal de artsenverklaring waarschijnlijk opnieuw ontwikkeld moeten worden. Of er aparte formulieren voor episodische en chronische migraine gaan komen, of één exemplaar voor beide indicaties, is nog onduidelijk.


Digitalisering, een hoofdpijndossier?


Een beeld van een poliklinisch consult bij een arts in deze tijd: de dokter zit verstopt achter een beeldscherm, typt zich een ongeluk en probeert allerlei orders te maken. Daartegenover de patiënt die zijn verhaal probeert te vertellen maar geen contact krijgt met de behandelaar.
En niemand is hier gelukkig over.


COVID-19 en post-COVID hoofdpijn


Weten wat we weten is net zo belangrijk als weten wat we niet weten om te kunnen weten wat we nog te weten moeten komen.


Dan neem je toch gewoon paracetamol?


Volgens onze NHG-richtlijn en ook de daarvan afgeleide website Thuisarts.nl met informatie voor patiënten, is ...


The Kings have retired, long live the queens


De zorg voor patiënten met hoofdpijn, migraine en clusterhoofdpijn in het bijzonder, is de voorbije jaren in een stroomversnelling gekomen. Ontwikkelingen als CGRP-remmers, occipitale neurostimulatie en e-health toepassingen (om er maar enkele te noemen) dragen bij aan betere en effectieve behandeling van onze patiënten. Het aantal in hoofdpijn gespecialiseerde neurologen en hoofdpijnverpleegkundigen neemt nog altijd toe en ook binnen de Vereniging voor Neurologie wordt het belang van goede en professionele hoofdpijnzorg meer op waarde geschat.


Wanneer is migrainepreventie geslaagd?


Ik sprak een patiënt die van 15 naar 3 maandelijkse migraine dagen (MMDs) ging met candesartan, zonder bijwerkingen. Hij was erg tevreden maar wilde ook graag van die drie dagen migraine per maand af. Die waren best zwaar en hadden veel impact, ook omdat hij niet wist wanneer ze zouden komen.


Samen beslissen


Samen beslissen zorgt voor meer tevreden patiënten, betere therapietrouw en meer betrokkenheid. Bovendien zorgt het voor goed geïnformeerde patiënten. Samen beslissen leidt tot minder twijfel en spijt over de gemaakte keuze. En tot minder zorgkosten en tot meer conservatieve keuzes.