Editie Migraine

The Kings have retired, long live the queens

De zorg voor patiënten met hoofdpijn, migraine en clusterhoofdpijn in het bijzonder, is de voorbije jaren in een stroomversnelling gekomen. Ontwikkelingen als CGRP-remmers, occipitale neurostimulatie en e-health toepassingen (om er maar enkele te noemen) dragen bij aan betere en effectieve behandeling van onze patiënten. Het aantal in hoofdpijn gespecialiseerde neurologen en hoofdpijnverpleegkundigen neemt nog altijd toe en ook binnen de Vereniging voor Neurologie wordt het belang van goede en professionele hoofdpijnzorg meer op waarde geschat. De hoofdpijncentra, verenigd in de VNHC, en de Nederlandse Hoofdpijnvereniging hebben een doorslaggevende rol gespeeld bij nascholing, kwaliteits- en richtlijnontwikkeling en professionalisering van de hoofdpijnzorg. Daarmee hebben ze bijgedragen aan de beeldvorming van hoofdpijn binnen en buiten de beroepsgroep en invloed gehad op de ontwikkeling van het zorglandschap en financiering van hoofdpijnzorg.

De ‘hoofdpijnleerstoelen’ in Leiden en Rotterdam hebben een prominente internationale positie in de wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarin was een belangrijke rol weggelegd voor baanbrekend preklinisch onderzoek. Zo stond Nederland aan de wieg van de ontrafeling van genetica, cellulaire mechanismen  en farmacologie van migraine. Dat we daar met z’n allen beretrots op mogen zijn is niet louter chauvinisme.

Nieuwe uitdagingen liggen op onze weg. VNHC en NHV zoeken naar synergie en ook academisch Nederland zoekt onder de bezielende leiding van twee kersverse vrouwelijke hoogleraren naar samenwerking op nieuwe thema’s. De afscheidsrede en oratie van de scheidende c.q. aantredende Leidse hoogleraren waren veelzeggend. In de rede van Prof. Michel Ferrari passeerden de highlights van 25 jaar Leids hoofdpijnonderzoek de revue, terwijl het nieuwe elan centraal stond in de oratie van Prof. Gisela Terwindt. Zonder haar afkomst te verloochenen werd er voor klinisch wetenschappelijk onderzoek een prominente plaats ingeruimd. Daarin krijgt het onderzoek naar de rol van migraine bij vrouwen eindelijk de positie die het verdient. De rol van vrouwelijke geslachthormonen bij het ontstaan en onderhouden van migraine prijkt in de top 3 van vragen van mijn patiënten en ik vind het beschamend dat ik niet veel meer dan onwetend mijn schouders kan ophalen. Prof. Antoinette Maassen van den Brink heeft haar wetenschappelijke sporen op het gebied van vrouwelijke hormonen en migraine ruimschoots verdiend, de Leids-Rotterdamse samenwerking op dit gebied is dan ook veelbelovend. Ik verheug me op haar oratie!

Nog verdergaande samenwerking lijkt het thema van de komende jaren te worden. De academische samenwerking en de toenadering tussen VNHC en NHV moeten ‘hoofdpijn’ een nieuwe impuls geven. Maar ook de zuilen ‘zorg’ (VNHC en NHV) en ‘wetenschap’ (ErasmusMC en LUMC) moeten elkaar opzoeken, bestuiven en samenwerken. Zo kunnen we de Nederlandse wetenschap optimaal faciliteren en de zorg voor onze patiënten verbeteren en verstevigen. 


Deze column is niet door Editie Migraine opgesteld. Het is mogelijk dat de inhoud afwijkt van geldende richtlijnen. Editie Migraine is hier niet verantwoordelijk voor, evenals voor meningen van de auteur(s).

Meer columns

Toon alle columns