Editie Migraine

Samen beslissen

Quote

Hallo neuroloog! Hallo hoofdpijnverpleegkundige! Vertel jij je patiënt over alle mogelijke behandelingen en bijbehorende voordelen en nadelen? En vraag je naar de voorkeuren en wensen van je patiënt?

Patiënten meer betrekken bij maken van keuzes

Uit onderzoek1 blijkt dat het overgrote deel van de patiënten samen met hun zorgverlener wil beslissen over of en zo ja welke diagnostiek of behandeling nodig is. En in de meerderheid van de gevallen wordt er ook daadwerkelijk een goed gesprek gevoerd om samen te kiezen. In zo'n gesprek komt de kennis van de patiënt over diens eigen leven samen met de kennis van de zorgverlener. Echter, 1 op de 5 patiënten wordt onvoldoende betrokken bij het maken van een keuze. 

Landelijke campagne ‘Hallo Dokter, hallo patiënt’

Daarom startte op 6 september 2021 de landelijke campagne ‘Hallo dokter, hallo patiënt’. De campagne wordt gesteund door een groot aantal partners, waaronder de Federatie Medisch Specialisten en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Ook de Nederlandse Vereniging voor Neurologie besteedde aandacht aan de campagne.

Voordelen van samen beslissen

Samen beslissen zorgt voor meer tevreden patiënten, betere therapietrouw en meer betrokkenheid. Bovendien zorgt het voor goed geïnformeerde patiënten. Samen beslissen leidt tot minder twijfel en spijt over de gemaakte keuze. En tot minder zorgkosten en tot meer conservatieve keuzes. 

Tools voor neurologen

Op de campagnewebsite vind je o.a. tips om beter en vaker samen te beslissen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om door te vragen, je patiënt volledig te informeren en te checken of patiënten je begrepen hebben. Ook vind je op de website een toolkit om materialen op maat te maken. Bijvoorbeeld social media posts, posters, flyers en wachtkamervideo's. Je kunt de materialen toespitsen op vakgebied en de vraag onder de “Hallo neuroloog” aanpassen (zie hierboven).

Tools voor patiënten

Samen beslissen vraagt niet alleen iets van zorgverleners. Van patiënten wordt verwacht dat zij gesprekken met hun zorgverleners goed voorbereiden. Zij kunnen daarbij gebruik maken van hulpmiddelen zoals ‘De 3 goede vragen’ of ‘Wat er toe doet’

Specifieke tool voor migraine

Specifiek voor migraine is er op initiatief van de NHG en in samenwerking met de Patiëntenfederatie en Hoofdpijnnet een keuzetabel ontwikkeld over de beslissing om al dan niet met een preventieve behandeling te starten. Een dergelijke keuzetabel (of consultkaart, zoals deze tabellen in de tweede lijn veelal worden genoemd), is (nog) niet beschikbaar voor migrainebehandelingen in de tweede lijn. Wellicht dat een dergelijk hulpmiddel ontwikkeld kan worden parallel aan de herziening van de behandelrichtlijn? Het zou patiënten zeker ondersteunen. 

Om het samen beslissen te stimuleren zal Hoofdpijnnet in de komende periode ook op diverse manieren aandacht besteden aan deze belangrijke beweging. 


Referentie

  1. Onderzoek Samen Beslissen, Patiëntenfederatie Nederland, 2020. Resultaten beschikbaar via: https://www.patientenfederatie.nl/dit-doen-wij/onderzoeken/vragenlijst-over-samen-beslissen.

Deze column is niet door Editie Migraine opgesteld. Het is mogelijk dat de inhoud afwijkt van geldende richtlijnen. Editie Migraine is hier niet verantwoordelijk voor, evenals voor meningen van de auteur(s).

Meer columns

Toon alle columns