Editie Migratine

Introductie dossier Hoofdpijn & kinderen

Waarom een dossier over hoofdpijn & kinderen?

Steeds vaker komen patiënten met hun hoofdpijnklachten naar het ziekenhuis. Steeds vaker zullen dan ook kinderen met hoofdpijn de neuroloog raadplegen. Wellicht voelt niet iedere neuroloog, die misschien niet voor niks geen kinderneuroloog is geworden, zich hier even prettig bij. 

Is hoofdpijn bij kinderen anders dan bij volwassenen? Zijn er specifieke aandoeningen die op de kinderleeftijd voorkomen? Kan iedere behandeling die u gewend bent te starten bij volwassenen ook zomaar bij kinderen? En hoe stel je eigenlijk de juiste diagnose als de anamnese je in de steek laat, omdat het kind nu eenmaal niet goed kan vertellen waar hij of zij last van heeft, laat staan hoe lang het duurt of welke bijverschijnselen er zijn. 

Migraine bij kinderen moet niet worden onderschat. Ondanks dat het een aanval wellicht geen hersenschade geeft, worden kinderen met deze hersenaandoening in een cruciale ontwikkelingsperiode van hun leven sterk beïnvloed. We zien ook dat deze kinderen vaker slechter presteren op school, in een sociaal isolement kunnen geraken en zich somber of depressief voelen. Des te belangrijker is het om deze kinderen goed en adequaat te behandelen. 

Daarom biedt Editie Migraine handige tools om mee aan de slag te gaan: bruikbare modules, patiëntenvoorlichting, leuke key-learnings, columns met een beetje controverse en praktische tips. 


Over dossierhouder Elke Jacobs

Elke Jacobs is neuroloog en ook NVKN geregistreerd kinderneuroloog. Zij maakt zich hard voor een goed georganiseerde hoofdpijnzorg voor kinderen in Nederland. Ze is verbonden aan de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging en Nederlandse Vereniging voor Hoofdpijncentra waarbij inmiddels steeds meer centra voor specifieke pediatrische hoofdpijnzorg zich aansluiten.