Editie Migratine

Kinderen met hoofdpijn, profylaxe

Interview met Jikke-Mien Niermeijer

Jikke-Mien Niermeijer is kinderneuroloog sinds 2011 en sinds 2014 werkzaam in het Sint Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis (ETZ) te Tilburg.

De opleiding neurologie volgde ze in het Universitair Medisch Centrum Utrecht van 2000 tot en met 2008. Tijdens haar opleiding neurologie deed ze promotieonderzoek naar de behandeling en het lange termijn beloop van polyneuropathie geassocieerd met monoclonale IgM gammopathie, een immuun gemedieërde polyneuropathie bij volwassenen. Haar fellowship kinderneurologie volgde ze in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam van 2008 tot en met 2011.

Van 2011 tot en met 2013 was ze als staflid kinderneurologie verbonden aan het Emma Kinderziekenhuis in het AMC. Hier werkte ze tevens in het multidisciplinaire team van het Kinderspiercentrum Amsterdam en was zij vaste consulent neotale neurologie.

Het interview over 'Kinderen met hoofdpijn' bestaat uit de volgende fragmenten:
  1. Passie voor hoofdpijn bij kinderen
  2. Richtlijnen
  3. Aanvalsbehandeling
  4. Profylactica
  5. Zorgorganisatie
  6. Medicatieovergebruik hoofdpijn
  7. Wat komt bij kinderen vaker voor, spanningshoofdpijn of migraine?
  8. Hoe kan de zorg voor kinderen met hoofdpijn worden verbeterd?

In dit artikel kunt u fragment 4 en 5 bekijken.

Wilt u dit artikel verder lezen?

Vanwege wet- en regelgeving zijn veel artikelen exclusief voor medische specialisten met de bevoegdheid tot voorschrijven. Voor verpleegkundigen zonder deze bevoegdheid is een beperkt deel toegankelijk.

Ik wil toegang tot exclusieve artikelen

Ik ben al lid en wil inloggen

Dossier Hoofdpijn & kinderen

Migraine bij kinderen moet niet worden onderschat. Ondanks dat een aanval wellicht geen hersenschade geeft, worden kinderen met deze hersenaandoening in een cruciale ontwikkelingsperiode van hun leven sterk beïnvloed.