Aanvalsbehandeling bij perimenstruele aanvallen

Aanvalsbehandeling bij perimenstruele aanvallen

In het algemeen zijn er drie algemene uitgangspunten bij de acute behandeling:

  1. In principe op dezelfde wijze als niet-perimenstruele aanvallen;
  2. NSAID’s, als monotherapie of in combinatie met een triptaan, kunnen ook effectief zijn, met name bij patiënten die dysmenorroe hebben;
  3. Wees bewust van specifieke gevallen, zoals aanwezigheid van menstruatiestoornissen, gebruik van anticonceptie, zwangerschapswens of symptomen van de perimenopauze. Hier kunnen soms andere opties worden overwogen, in mijn optiek in overleg met de behandelend gynaecoloog.

 

Bewijs uit gerandomiseerde klinische onderzoeken

In 9 RCT’s bleken verschillende triptanen vergeleken met placebo op groepsniveau even effectief bij de behandeling van perimenstruele aanvallen als bekend bij niet-perimenstruele aanvallen (Vetvik & MacGregor, 2021) op de parameter pijnvrij na 2h. Intra-individuele analyses laten echter zien dat de medicatierespons bij perimenstruele aanvallen vaak minder goed is dan bij andere aanvallen bij dezelfde patiënt. 

Omdat de perimenstruele aanvallen langer duren, is voorkomen of adequaat behandelen van recurrence belangrijk gedurende meerdere dagen. Triptanen met een langere halfwaardetijd zijn daarom nuttig bij deze aanvallen. 

Post-hoc analyses die frovatriptan 2.5mg (t ½ van 26h) vergelijken met almotriptan 12.5mg (t ½ 3.5h), rizatriptan 10mg (2-3h) of zolmitriptan 2.5mg (2.5-3h) (bron: farmacotherapeutisch kompas) tonen vergelijkbare effectiviteit op 2h-pijnvrij, 2h-pijn vermindering en 28h sustained pijnvrij, maar wel duidelijk minder recurrence <24h bij frovatriptan. 

 

Referenties:

  1. Allais G, Tullo V, Benedetto C, Zava D, Omboni S, Bussone G. Efficacy of frovatriptan in the acute treatment of menstrually related migraine: analysis of a double-blind, randomized, multicenter, Italian, comparative study versus zolmitriptan. Neurol Sci 2011; 32 (suppl): S99–104. Https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3084939/.
  2. Savi L, Omboni S, Lisotto C, et al. Efficacy of frovatriptan in the acute treatment of menstrually related migraine: analysis of a double-blind, randomized, cross-over, multicenter, Italian, comparative study versus rizatriptan. J Headache Pain 2011; 12: 609–15. Https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21842274/.
  3. Bartolini M, Giamberardino MA, Lisotto C, et al. Frovatriptan versus almotriptan for acute treatment of menstrual migraine: analysis of a double-blind, randomized, cross-over, multicenter, Italian, comparative study. J Headache Pain 2012; 13: 401–06. Https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3381066/.
  4. Vetvik & MacGregor. Menstrual migraine: a distinct disorder needing greater recognition. Lancet Neurol 2021; 20: 304–15. Https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33600767/.

Dossier Migraine & hormonen

Met de keuze voor het onderwerp 'Migraine & hormonen' willen we het interessante fysiologische samenspel tussen migraine en hormonen belichten en tegelijkertijd handvatten voor de klinische praktijk bieden aan behandelaars.