Editie Migraine

Bijeenkomsten voor patiënten, aandachtspunten volgens neuroloog

Inleiding

Migrainepatiënten Mai Eijkmans en Ina Hoek organiseren themabijeenkomsten voor mensen met migraine in de regio Arnhem-Nijmegen. Op deze driemaandelijkse bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld en uiteenlopende onderwerpen onder de aandacht gebracht. Het doel: patiënten zo goed mogelijk laten omgaan met hun migraine.

Heel zinvol en origineel

Patricia Eekers, neuroloog in het Laurentius ziekenhuis te Roermond, vindt de themabijeenkomsten zoals Mai die organiseert ‘heel zinvol en origineel.’ Sterker nog, in haar eigen ziekenhuis is men ook al bezig iets dergelijks van de grond te krijgen. “Wij doen dat naar analogie van de MS- en rug-inloopmiddagen, die enorm gewaardeerd worden. Op zo’n middag of avond is gewoon meer rust en ruimte om over zaken te praten waar in de kliniek – helaas – vaak te weinig tijd voor is. Bovendien biedt de inbreng van ervaringsdeskundigen voor patiënten een hoge mate van herkenbaarheid; dat is een goede aanvulling op wat ze van de neuroloog en verpleegkundige horen.”

Het is belangrijk voor Eekers dat bijeenkomsten als deze in samenwerking met de neuroloog, de hoofdpijnverpleegkundige en patiëntenvereniging plaatsvinden. Zij kunnen o.a. met ideeën en materialen komen die nuttig kunnen zijn op zo’n bijeenkomst. “Dat draagvlak heb je echt nodig. De betrokkenheid van het hoofdpijncentrum zorgt ervoor dat een dergelijk initiatief in een netwerk kan worden ingebed. Op die manier kun je ook de kwaliteit van de bijeenkomsten bewaken.”

Qua planning ziet Eekers voordelen om dit steeds voor een heel jaar vast te leggen in overleg met het eigen hoofdpijncentrum in de regio. “Zo kunnen de onderwerpen in onderling overleg worden afgestemd, waardoor je minder kans hebt op overlap. Tevens is het voor de patiënten belangrijk dat we dezelfde boodschap vertellen. Je versterkt hiermee het vertrouwen dat patiënten in de gezondheidszorg hebben. Daarnaast vergroot je de compliance.”

Quote

Patiënten worden echt gezien en gehoord op themabijeenkomsten

Interview met Patricia Eekers, neuroloog, over themabijeenkomsten voor migrainepatiënten

Duur: 01 min. en 24 sec.