Editie Migraine

Migraine en sport: (soms) een goede combinatie

Inleiding

Is sporten wel of niet aan te bevelen aan mensen met migraine? Sommige patiënten melden dat lichamelijke inspanning (waaronder sporten) een migraineaanval kan uitlokken of de hoofdpijn tijdens een aanval versterkt. Anderzijds is bekend dat (regelmatig) sporten een gunstig effect heeft op diverse klachten die voorkomen bij mensen met migraine, zoals depressie, angst, overgewicht en slaapstoornissen. In een recente review is de literatuur over de relatie tussen migraine en sporten op een rij gezet.(1)

Relatie tussen sport en migraine

In diverse epidemiologische onderzoeken, waaronder HUNT, is een inverse relatie gevonden tussen sporten en migraine. Dat wil zeggen dat in de onderzochte populaties migraine vaker voorkomt bij mensen die weinig sporten dan bij mensen die dit regelmatig doen. Ook bij al bestaande migraine lijkt sport een gunstig effect te hebben: migrainepatiënten die sporten melden gemiddeld minder migraineaanvallen dan migrainepatiënten die niet sporten.2,3 Dergelijke epidemiologische gegevens zeggen natuurlijk niets over oorzaak en gevolg. Beschermt sporten tegen migraine(aanvallen) of zijn mensen met migraine als gevolg van hun ziekte geneigd minder te sporten?

Interventiestudies

Het profylactische effect van sporten op migraine is ook in diverse interventiestudies onderzocht. Deze – soms kleine – onderzoeken melden alle positieve effecten: een afname van de aanvalsfrequentie en van de hevigheid van aanvallen, een afname van het medicijngebruik, en een verbetering van de kwaliteit van leven.4,5 Het effect van sporten blijkt in sommige onderzoeken vergelijkbaar met dat van medicatie. Een positief effect van sporten als acute behandeling van een migraineaanval is alleen gemeld in enkele case reports.6,7

Hiertegenover staan enkele studies die melding maken van sport als uitlokkende factor van een migraineaanval. Het percentage migrainepatiënten bij wie sporten een migraineaanval uitlokt, varieert in deze – soms kleine – onderzoeken van 9% tot 56%.8,9 

Wil je dit artikel verder lezen?

Vanwege wet- en regelgeving zijn veel artikelen exclusief voor medische specialisten met de bevoegdheid tot voorschrijven. Voor verpleegkundigen zonder deze bevoegdheid is een beperkt deel toegankelijk.

Ik wil toegang tot exclusieve artikelen

Ik ben al lid en wil inloggen