Editie Migratine

Migraine en stress, tips van migrainepatiënt aan neurologen

Karen Span

Karen is migrainepatiënt en pleit voor maatschappelijke erkenning van de ernst en de impact van migraine. 'Ik wil geen lange ervaringsverhalen vertellen, maar vooral praktische tips geven waarmee de neuroloog een patiënt verder zou kunnen helpen.'

Quote

Je krijgt geen migraine van stress, je krijgt stress van al die migraine

Duur: 01 min. en 31 sec.

Quote

Misschien is het tijd dat je wat minder hooi op je vork moet nemen

Nawoord van Prof. dr. M.D. Ferrari

Door de jaren heen is vaak gesuggereerd dat mensen met een bepaald persoonlijkheidstype extra gevoelig zijn voor migraine. Het zouden perfectionistische types zijn die de lat voor zichzelf erg hoog leggen en daardoor de migraine over zichzelf afroepen als uiting van de druppel die de emmer doet overlopen. Dit idee is minstens even onjuist als het idee dat alleen vrouwen migraine krijgen. Er bestaat niet zoiets als een migrainepersoonlijkheid. Migraine komt voor bij mensen van allerlei achtergronden en met totaal verschillende karakters en persoonlijkheden. Voor patiënten is het vaak heel vervelend dat anderen ‘stress’ of ‘te veel piekeren’ als hoofdoorzaak voor migraine noemen, alsof de patiënt het allemaal aan zichzelf te danken heeft. Terwijl migraine in de eerste plaats een lichamelijke aandoening is. Migraine wordt dus niet door stress veroorzaakt of uitgelokt!

Motel Migraine

Karen is auteur van 'Motel Migraine: over migraine, medicijnen en misverstanden', een boek dat is uitgegeven door Uitgeverij Scriptum in Schiedam. Hierin ontzenuwing van vaak hardnekkige misverstanden, gekaderde stukjes van een neuroloog (Prof. dr. M.D. Ferrari), voedingsdeskundige en psycholoog en vooral eigen ervaring als belangrijke ingrediënten.

Het hoofdstuk over haar eigen ervaringen met migraine en stress kunt u hieronder beluisteren.
Duur: 01 min. en 38 sec.