Editie Migratine

Preventieve behandeling

Preventieve behandeling

De indicatie voor preventieve behandeling, de manier van keuze voor een bepaald geneesmiddel op basis van patiëntkarakteristieken en co-morbiditeit en follow-up van effect zijn bij menstruatiegebonden migraine niet anders dan bij niet-menstruatiegebonden migraine. 

Binnenkort verschijnt in dit artikel meer informatie over hormonale profylaxe bij puur menstruele migraine, menstruatiegebonden migraine en bij toenemende migraine tijdens de menopauze. 


Referenties:

  1. Richtlijn Medicamenteuze behandeling migraine en MOH: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/medicamenteuze_behandeling_migraine_en_moh/profylactische_behandeling_migraine.html.

Dossier Migraine & hormonen

Met de keuze voor het onderwerp 'Migraine & hormonen' willen we het interessante fysiologische samenspel tussen migraine en hormonen belichten en tegelijkertijd handvatten voor de klinische praktijk bieden aan behandelaars.