Editie Migratine

Samen beslissen bij MOH, een voorbeeld gesprek

Samen beslissen bij medicatieovergebruikshoofdpijn: een dagelijks dilemma of easy?

Het motiveren van een patiënt voor de behandeling van een medicatieovergebruikhoofdpijn (MOH), het onttrekken van de acute pijnmedicatie, kan een lastig en soms tijdrovend gesprek zijn binnen de muren van de spreekkamer. Toch komt het vaak voor. Op de hoofdpijnpoli vormt medicatieovergebruikshoofdpijn met 30% één van de grootste patiëntengroepen.(1)

Om samen te kunnen beslissen over de zogeheten detoxbehandeling bij medicatieovergebruikshoofdpijn, is het ten eerste belangrijk om begrip te tonen voor de situatie van een patiënt. Immers gebruiken vele patiënten de acute medicatie uit vrees voor pijn of sociale uitval en hebben ze zeker geen schuld aan de situatie waarin ze zijn beland. Sta daarom ook stil bij de weerstand tegen het onttrekken van de acute pijnmedicatie; voor patiënten voelt het namelijk als kwaad met kwaad bestrijden. Informeer patiënten dus uitgebreid over het concept MOH en schets hen de voordelen van het doorbreken van de neerwaartse pijn-pijn spiraal:

 • Grote kans op afname van aantal hoofdpijndagen;
 • Mogelijkheid van het toepassen van een effectieve preventieve behandeling;
 • Op termijn een betere kwaliteit van leven als resultaat.

Deze stippen op de horizon kunnen helpend zijn.2,3 Daarnaast is het verstandig om uitleg te geven over de mogelijke ontwenningsverschijnselen en het beloop van de behandeling. Ga ook samen na wat een onttrekking van acute pijnstillers voor de patiënt betekent en wat hij of zij nodig heeft (en moet organiseren) om de behandeling succesvol te laten zijn.

Quote

Geef de patiënt tijd om de informatie goed te begrijpen en een beslissing te kunnen nemen over het aangaan van de behandeling.

Podcast Het voorbeeldgesprek over medicatieovergebruikshoofdpijn

Dit voorbeeld gesprek kan je mogelijk handvaten geven, hoe het gesprek aan te gaan. Janneke Poelen speelt hierin de behandelend arts en Mieke Heitkamp de patiënt. De podcast duurt een kleine 10 minuten.

Deze podcast is eerder verschenen bij H&W en is met toestemming van de redactie aan het dossier Samen beslissen toegevoegd.

Duur: 01 min. en 39 sec.

Communicatieve handvatten ter ondersteuning van Samen beslissen 

 1. Informatie aan laten sluiten op de individuele patiënt;
 2. Herhalen van gegeven informatie;
 3. Wees transparant wat de gevolgen kunnen zijn van de behandeling;
 4. De stip op de horizon bieden;
 5. Geef de patiënt voldoende ruimte om na te gaan wat nodig is binnen zijn/haar situatie om de succeskans van de onttrekking te vergroten;
 6. Geef patiënt bedenktijd en tijd om zich voor te bereiden op de behandeling.


Referenties

 1. Vandenbussche N, Laterza D, Lisicki M, LIoyd J, Lupi C, Tischler H, et al. Medication-overuse headache: a widely recognized entity amidst ongoing debate. J Headache Pain. 2018 Jul 13;19(1): 50.
 2. Munksgaard SB, Bendtsen L, Jensen RH. Detoxification of medication-overuse headache by a multidisciplinary treatment programme is highly effective: a comparison of two consecutive treatment methods in an open-label design. Cephalalgia. 2012 Aug;32(11):834-44.
 3. Bendtsen, L., Munksgaard, S., Tassorelli, C., Nappi, G., Katsarava, Z., Lainez, M, et al. (2013). Disability, anxiety and depression associated with medication-overuse headache can be considerably reduced by detoxification and prophylactic treatment. Results from a multicentre, multinational study (COMOESTAS project). Cephalalgia. 2013;34(6):426–433.

Dossier Samen beslissen

Bij 'Samen beslissen' zoeken zorgverlener en patiënt samen naar de behandeling of zorg die het beste bij de patiënt past. In dit dossier, dat regelmatig wordt geüpdatet, staan praktische handvatten, tools en ervaringen centraal om Samen beslissen te optimaliseren zonder er te veel tijd aan kwijt te zijn.