Editie Migraine

Clusterhoofdpijn

Waarom een dossier over clusterhoofdpijn?

Namens Editie Migraine heten we je van harte welkom bij het dossier ‘Clusterhoofdpijn’. Na een lange status quo zit er de afgelopen jaren weer steeds meer beweging in de hoofdpijnwereld. Met de snelle vooruitgang in het veld willen we met dit dossier de vertaalslag maken van het onderzoek naar de klinische praktijk.

Zo zullen we de theorie achter en praktische toepassing van de diverse nieuwe behandelmogelijkheden voor clusterhoofdpijn bespreken, de knelpunten van de huidige behandelingen toelichten en praktische tips geven. Tevens zullen we je op de hoogte houden van de lopende onderzoeken. Dit betekent dat er regelmatig nieuwe updates verschijnen in de vorm van een column, achtergrondartikel of filmpje. Ook zullen we informatie bieden voor de patiënt die gedeeld kan worden.

Het doel is om je de informatie die je zoekt ook te bieden met dit dossier. Mochten er dingen in ontbreken of je zelf bepaalde ideeën hebben horen we dit natuurlijk graag.

Roemer Brandt, arts-onderzoeker clusterhoofdpijn en Rolf Fronczek, neuroloog/somnoloog.

 

Over dossierhouder Roemer Brandt

Roemer Brandt is klinisch werkzaam als arts in de Boerhaave Clinics en The Migraine Clinic, en doet onderzoek in het LUMC naar clusterhoofdpijn. Zijn promotieonderzoek bij Prof. dr. Michel Ferrari, Prof. dr. Frank Huygen en dr. Rolf Fronczek getiteld ‘Greater occipital nerve modulation and clinical aspects of cluster headache’ zal hij op korte termijn verdedigen. Zijn onderzoek focust zich met name op greater occipital nerve blokkade en stimulatie, maar richt zich ook op klinische karakteristieken van mensen met clusterhoofdpijn en de mogelijke rol van hormonen.

Roemer is actief binnen de internationale hoofdpijnvereniging en heeft meegeschreven aan de richtlijnen voor klinische trials naar clusterhoofdpijn. In het LUMC werkt hij samen met Rolf Fronczek aan trials gericht op behandeling van clusterhoofdpijn, onder meer door middel van neuromodulatie.

 

Over dossierhouder Rolf Fronczek

Rolf Fronczek is neuroloog in het Leids Universitair Medisch Centrum en Somnoloog in SEIN. Zijn aandachtsgebieden zijn hoofdpijn en slaapstoornissen, in het bijzonder narcolepsie en clusterhoofdpijn. Hij is bestuurslid van de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging (NHV) en lid van het hoofdpijn panel van de European Academy of Neurology (EAN). Hij schreef mee aan de Nederlandse richtlijn voor clusterhoofdpijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en het Praktisch Handvat Hoofdpijn van de Vereniging Nederlandse Hoofdpijncentra (VNHC). Hij is gepromoveerd op de slaapstoornis narcolepsie en de rol van de hypothalamus bij Prof. Gert Jan Lammers, Prof. Gert Van Dijk en Prof. Dick Swaab. Zijn onderzoek richt zich op clusterhoofdpijn, narcolepsie en de invloed van slaap. Hij kreeg hiervoor een VIDI-beurs. Hij is tevens coördinator van het co-schap Neurologie in het LUMC.