Editie Migratine

Introductie dossier & dossierhouder

Waarom een dossier over migraine & hormonen?

Namens Editie Migraine heet ik u van harte welkom in het dossier ‘Migraine & hormonen’. Met de keuze voor dit onderwerp willen we het interessante fysiologische samenspel tussen migraine en hormonen belichten en tegelijkertijd handvatten voor de klinische praktijk bieden aan behandelaars. 

Dit dossier is dynamisch, wat betekent dat de inhoud groeiend is en er regelmatig nieuwe updates verschijnen in verschillende vormen zoals een column, achtergrondartikel, illustratie of filmpje. Waar mogelijk zullen we ook informatie bieden die voor de patiënt zelf ook nuttig kan zijn en die je kunt delen. 

Onderwerpen die u de komende tijd kunt verwachten zijn onder andere de rol van geslachtshormonen bij migraine, de aanvals- en profylactische behandeling van menstruele migraine en de mogelijk toekomstige behandelopties met hormoontherapieën. Dit zijn onderwerpen die ik, als jonge klare neuroloog met aandachtsgebied hoofdpijn werkzaam in een perifeer ziekenhuis, nuttig vind en waar mijn patiënten vaak vragen over stellen. 

Ik hoop dat u binnen dit dossier de informatie vindt die u zoekt. Mocht er iets ontbreken of u zou zelf een bijdrage willen leveren, dan hoor ik het natuurlijk graag. 

Veel leesplezier!

Ron van Oosterhout, neuroloog met aandachtsgebied hoofdpijn.


Over dossierhouder Ron van Oosterhout

Ron van Oosterhout is als ‘jonge klare’ sinds 2018 werkzaam als neuroloog met aandachtsgebied hoofdpijn. Hij is opgeleid in het LUMC en hij is bij Prof. dr. Michel Ferrari gepromoveerd op het proefschrift ‘The onset of the migraine attack’. Tijdens zijn onderzoeksperiode heeft hij zich bezighouden uitlokkende factoren en mechanismen aan het begin van de migraineaanval, inclusief de rol van geslachtshormonen bij mannen met migraine.

Ron is actief binnen de International Headache Association, binnen de Nederlandse Vereniging van Neurologie en binnen de KNMG. Ook schreef hij mee aan het Praktisch Handvat Hoofdpijn 2020 en 2021. In het Zaans Medisch Centrum leidt hij, samen met collega Natalie Wiendels, de zorg voor patiënten op de hoofdpijnpolikliniek. 

Foto: Elsbeth Pilz.