Editie Migratine

Samen beslissen

Waarom een dossier Samen beslissen?

Bij Samen Beslissen zoeken zorgverlener en patiënt samen naar de behandeling of zorg die het beste bij de patiënt past. In dit dossier, dat regelmatig wordt geüpdatet, staan praktische handvatten, tools en ervaringen centraal om Samen beslissen te optimaliseren zonder er teveel tijd aan kwijt te zijn.

Samen beslissen is niet nieuw. Wel staat het onder druk, omdat tijd steeds schaarser wordt. In dit dossier delen we praktische handvatten, tools en ervaringen. Worden handige gesprekstechnieken, vragenlijsten en protocollen vergemeenschappelijkt, zodat niet iedere neuroloog het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Door dit dossier te volgen kunt u Samen beslissen optimaliseren, zonder er teveel tijd aan kwijt te zijn. Heeft u tips, vragen of ideeën voor dit dossier? Neem dan contact op met de redactie .


Over dossierhouder Mariëlle Padberg

Het dossier Samen beslissen wordt beheerd door Mariëlle Padberg. Als neuroloog en plaatsvervangend opleider in het Martini Ziekenhuis te Groningen zette ze in 2009 de hoofdpijnpoli in het ziekenhuis op. Samen beslissen is voor haar een belangrijk onderdeel van het succes van migraine behandelingen. 

Padberg: ‘Bij migraine ligt onderbehandeling op de loer. Patiënten willen hun klachten graag zelf oplossen, met zo min mogelijk medicatie en bijwerkingen. Samen beslissen begint dan ook met luisteren: wat zijn de verwachtingen, wat accepteert de patiënt, wat willen ze bereiken? En: met welke andere of complementaire behandelingen zijn ze bezig? Goed uitleggen wat medicatie doet is ook belangrijk. Samen beslissen is natuurlijk geen rocket science, maar je moet scherp blijven op hoe je patiënten benadert. En organiseren: de beschikbare tijd voor een nieuwe patiënt of een controlebezoek maximaliseren door de taken te verdelen in een multidisciplinair team, met een psycholoog, een hoofdpijnverpleegkundige en een fysiotherapeut. Een digitale vragenlijst gebruiken als intake, om vervolgens beter met de patiënt te praten. Ik ben altijd op zoek naar manieren om patiënten zo goed mogelijk te helpen’.