Editie Migraine

Animatie over de anamnese

Duur: 01 min. en 52 sec.

Introductie
Een adequate behandeling van migraine is het beste mogelijk op basis van de juiste diagnose die is gebaseerd op de ICHD-3 (International Classification of Headache Disorders). Hiermee kan in de anamnese onderscheid gemaakt geworden tussen primaire en secundaire hoofdpijnen.

Dossier Samen beslissen

Bij 'Samen beslissen' zoeken zorgverlener en patiënt samen naar de behandeling of zorg die het beste bij de patiënt past. In dit dossier, dat regelmatig wordt geüpdatet, staan praktische handvatten, tools en ervaringen centraal om Samen beslissen te optimaliseren zonder er te veel tijd aan kwijt te zijn.