Editie Migratine

Gepants

Wilt u deze video kijken?

Vanwege wet- en regelgeving zijn veel video's exclusief voor medische specialisten met de bevoegdheid tot voorschrijven. Voor verpleegkundigen zonder deze bevoegdheid is een beperkt deel toegankelijk.

Ik wil toegang tot exclusieve video's

Ik ben al lid en wil inloggen

Introductie
Fragment uit artikel 'Monoclonal antibodies in Headache', een interview met Prof. dr. Antoinette Maassen van den Brink.
Gepants zijn klein moleculaire CGRP-receptor antagonisten die in Europa nog niet zijn geregistreerd. De perceptie is dat gepants voor de acute behandeling zijn en antilichamen voor de profylactische behandeling. Echter, de langer werkende gepants worden momenteel onderzocht als profylactische behandeling.

Bekijk het gehele artikel

Bovenstaande video is onderdeel van het artikel Monoclonal Antibodies In Headache, deel 2 van 2 dat eerder op Editie Migraine is verschenen.

Meer video's uit hetzelfde artikel

Dossier CGRP-remmers

Met de komst van CGRP-remmers zullen steeds meer mensen met migraine de neuroloog raadplegen en de vraag stellen: Kan ik een CGRP-remmer voorgeschreven krijgen? Om die reden is het voor iedere neuroloog in de algemene praktijk nuttig om voldoende basiskennis van CGRP-remmers op te doen en te weten hoe de behandeling met CGRP-remmers in de praktijk gaat.