Editie Migraine

Behandelstrategie bij medicatieovergebruik

Direct staken met medicatie of beperkt medicijngebruik: welke behandeling te volgen bij hoofdpijn door overgebruik van medicatie?

Direct staken met medicatie resulteert niet alleen in een sterkere afname van het aantal hoofdpijndagen, maar ook in minder beperkingen en hoofdpijnlast en een snellere verbetering van kwaliteit van leven.

Hoofdpijn veroorzaakt door medicatieovergebruik leidt tot diverse beperkingen en een verminderde kwaliteit van leven. Wereldwijd komt dit bij 1–2% van de bevolking voor en de geadviseerde behandeling is om het overgebruik te staken. De beste strategie om te staken met medicatie-overgebruik is echter aan discussie onderhevig. De meeste internationale behandelprogramma's bouwen het maandelijks medicijngebruik af. Nielsenheeft echter aangetoond dat direct staken met zowel acute pijnstilling als migraine-medicatie effectiever is dan beperkt medicijngebruik (tot een maximum van 2 dagen per week), omdat bij patiënten die direct staakten de afname in het aantal hoofdpijndagen per maand groter was.

Quote

Afname hoofdpijndagen is bij direct staken groter

Studie onderzoekt verschillende stopprogramma's

In een Deense studie uit 2019, gepubliceerd door Mia Nielsen in Cephalalgia1, zijn de effecten van twee verschillende stopprogramma’s op de afname van ervaren beperkingen en de toename in kwaliteit van leven geëvalueerd. In deze studie zijn stopprogramma’s met een duur van twee maanden vergeleken. 

Patiënten in programma A staakten direct alle acute pijnstilling of migraine-medicatie. In programma B kregen patiënten acute pijnstilling tot een maximum van twee dagen per week. 

Het doel van deze studie was om de veranderingen in ervaren beperkingen en kwaliteit van leven tussen deze beide strategieën te vergelijken tot twaalf maanden follow-up. Voor de score van de kwaliteit van leven is de EUROHIS-QOL 8-vragenlijst gebruikt en om beperkingen en hoofdpijnlast te scoren is gebruik gemaakt van de ‘Headache Under-Response to Treatment’ (HURT)-vragenlijst.

In deze studie zijn 72 patiënten met hoofdpijn door medicatie-overgebruik gerandomiseerd tussen programma A (n=35) en programma B (n=37). 59 patiënten complementeerden het programma en van 54 patiënten zijn follow-up data tot aan twaalf maanden beschikbaar. 

Betere resultaten bij direct staken

De afname van beperkingen was 25% bij patiënten die programma A volgden en 7% bij patiënten in programma B (p=0,027). De reductie in hoofdpijnlast was respectievelijk 33% en 3% (p=0,005).

De kwaliteit van leven was bij zowel patiënten in programma A als in programma B toegenomen met 8% na twaalf maanden follow-up (p=0,30).

Na twee maanden follow-up werd er wel een verschil in kwaliteit van leven tussen de patiënten in beide programma’s gevonden waarbij deze sterker was verbeterd bij patiënten in programma A (p=0,006).

Samenvattend

Samenvattend kan gesteld worden dat beide stopprogramma’s de beperkingen en hoofdpijnlast verminderen en resulteren in een toegenomen kwaliteit van leven. Direct stoppen met zowel acute pijnstilling als migrainemedicatie is echter het meest effectief, omdat patiënten die dit programma volgden een sterkere afname hadden in ervaren beperkingen en hoofdpijnlast. Daarnaast lieten de patiënten die direct stopten met medicatie een snellere verbetering van kwaliteit van leven zien.

Quote

Beide stopprogramma's verminderen hoofdpijnlast en tonen toename van QoL. Direct stoppen is echter het meest effectief

Referentie

  1. Nielsen M, Carlsen LN, Munksgaard S, et al. Complete withdrawal is the most effective approach to reduce disability in patients with medication-overuse headache: a randomized controlled open-label trial. Cephalalgia 2019, volume 39(7), 863-872.