Editie Migraine

Prodromen versus triggers

Is een prodroom de oorzaak of het gevolg van een migraineaanval?

Termen als prodromen en triggers worden vaak door elkaar gebruikt, net zoals aanleiding en oorzaak. Hoe zit het nou precies?

Dr. R. van Oosterhout, neuroloog in het Zaans Medisch Centrum, is recentelijk gepromoveerd op zijn proefschrift ‘The onset of the migraine attack’ en legt de belangrijkste verschillen uit.

De prodromale fase is een fase tot 48 uur voor het begin van de hoofdpijn fase waarin de patiënt aspecifieke klachten ervaart, zoals geeuwen en trek hebben in bepaalde voedingsmiddelen. Wanneer prodromale symptomen zich presenteren, weet je dat de migraineaanval is begonnen en dat er dus een hoofdpijnfase volgt. Een patiënt kan als prodromaal symptoom bijvoorbeeld trek krijgen in chocolade. Het eten van de chocolade is dus niet de oorzaak van de migraineaanval maar een teken dat de aanval al begonnen is.

Een trigger is een externe of interne factor die de normale balans verstoort en daardoor een migraineaanval in gang kan zetten. Overigens hoeft eenzelfde trigger niet altijd te leiden tot een migraineaanval. Een trigger kan dus de oorzaak zijn van migraineaanval.

In het interview gaat dr. Van Oosterhout ook dieper in op de postdromale of herstel fase, waar overigens dezelfde symptomen kunnen voorkomen als in de prodromale fase.

Quote

Mensen kunnen een aura hebben zonder dat dat wordt gevolgd door hoofdpijn. Bestaat er ook alleen een prodromale fase zonder dat er daarna nog wat gebeurt?

Duur: 06 min. en 13 sec.