Editie Migraine

Richtlijn 'Mensen met migraine ... aan het werk!'

Mensen met migraine ... aan het werk

Mensen met betaald werk verzuimen gemiddeld drie tot zeven dagen per jaar als gevolg van migraine. Deze verzuimdagen zijn betrekkelijk eenvoudig na te gaan; iemand met migraine meldt zich ziek. Wat echter ook veel voorkomt, is het dóórwerken tijdens een migraineaanval. Weliswaar zijn deze mensen met migraine aanwezig op hun werk, maar uit onderzoek blijkt dat ze aanmerkelijk minder productief zijn. In onderzoek wordt het verlies aan productiviteit op zes tot tien dagen per jaar geschat.

Migraine op het werk is dus een groot en veelomvattend probleem. Tot voor kort was er geen richtlijn over ‘migraine op het werk’ voor artsen, bedrijven en werkenden zelf. De richtlijn is tot stand gekomen door vertegenwoordigers van werkende mensen met migraine, huisartsen, (hoofdpijn)-neurologen, hoofdpijnverpleegkundigen, bewegingswetenschappers, psychologen, bedrijfs- en verzekeringsartsen en werkgevers. De richtlijn is in twee versies verschenen, een richtlijn voor het publiek en een professionele richtlijn. Voor het opstellen van de richtlijn heeft de werkgroep eerst geïnventariseerd welke problemen er rond migraine ‘op het werk’ zijn. Nadat de knelpunten in kaart waren gebracht hebben de werkgroepleden in de wetenschappelijke literatuur gezocht naar mogelijke antwoorden.

Migraine en werk

Onderstaande afbeelding betreft een summiere samenvatting van de richtlijn 'Mensen met migraine ... aan het werk!'. Voor een compleet beeld raden we u aan om de richtlijn in zijn geheel door te nemen.

De publieksversie van de richtlijn, die is mogelijk gemaakt door ZonMw en is opgesteld op basis van de professionele richtlijn 'Mensen met migraine ... aan het werk!', is in 2017 uitgegeven door Hoofdpijnnet (voorheen Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten). Deze versie kunt u hier bekijken en downloaden.