Editie Migraine

Rol die bedrijfsarts kan spelen bij de zorg aan hoofdpijnpatiënten

Migraine en de bedrijfsarts

Migraine is niet alleen een gezondheidsprobleem voor de patiënt zelf, het is ook een groot probleem voor de Nederlandse maatschappij. Mensen met migraine en de werkomgeving van die mensen denken vaak ten onrechte dat er weinig aan te doen valt.

De kans is groot dat u na het interview met Jurriaan Blekemolen, bedrijfsarts en lid van de commissie Richtlijnontwikkeling en wetenschap, te hebben bekeken zich beter realiseert hoe en welke rol bedrijfsartsen kunnen spelen bij de zorg die u als neuroloog geeft aan hoofdpijnpatiënten. Ook blijkt er nog ruimte voor optimaliseren van de communicatie, u mag een gerichte vraagstelling van de bedrijfsarts verwachten die dan vast een geïndividualiseerd antwoord van u tegemoet kan zien. En het is in voorkomende gevallen zeer nuttig de patiënt zelf naar de bedrijfsarts te verwijzen, dat mag en kan.

Goede aanpak draagt bij aan de gezondheid van de patiënt en het belang van de werkgever

Mensen met migraine hebben hooguit 2 tot 3 extra ziektemeldingen per jaar, dat komt met name door het feit dat ze hun best doen de gevolgen van een aanval onzichtbaar te maken waardoor de werkgever geen aanleiding ziet een bedrijfsarts in te schakelen. Een werkgever die door heeft dat de migraine een impact heeft op de kwaliteit van het werk en de arbeidsomstandigheden daarop wil aanpassen, die schakelen wel een bedrijfsarts in. Een goede aanpak draagt bij aan de gezondheid van de patiënt en het belang van de werkgever. Dr. Blekemolen pleit er voor dat zowel patiënten als werkgevers het probleem pro-actief benaderen, alleen dan kan een bedrijfsarts iets betekenen.
Duur: 08 min. en 07 sec.

Vaker en sneller een bedrijfsarts bij het probleem betrekken

Er bestaat een richtlijn ‘Mensen met migraine … aan het werk’, waarin heel duidelijk wordt uitgelegd wat je aan arbeidsomstandigheden kunt doen om de situatie voor zowel de patiënt als de werkgever te verbeteren. Dr. Blekemolen beveelt neurologen aan kennis te nemen van die richtlijn en patiënten vaker en eerder te adviseren naar een bedrijfsarts te gaan.
Duur: 05 min. en 32 sec.