Editie Migraine

Ron Van Oosterhout Fragment Herkennen Prodromale Fase

Duur: 03 min. en 01 sec.

Introductie
Bij zowel onderzoekers, behandelaren als patiënten gaat logischerwijze veel aandacht uit naar de hoofdpijn fase tijdens een migraineaanval. Kijk alleen al naar het feit dat de diagnose voor een belangrijk deel is gebaseerd op de symptomen die de patiënt in die fase ervaart. Aan de hoofdpijn fase gaan echter één tot twee fases vooraf. Stel dat je weet wat er in die voorfase misgaat, dan weet je mogelijk ook meer hoe je een aanval zou kunnen voorkomen.

Bekijk het gehele artikel

Bovenstaande video is onderdeel van het artikel Belang van het herkennen van de prodromale fase dat eerder op Editie Migraine is verschenen.